Hvis du lige har købt en lækker rom, glæder du dig sikkert til at nyde den. Det er helt forståeligt. Især, hvis du er en rigtig romentusiast. Men inden du går i gang med din rom, bør du sikre dig, at du drikker den et sikkert sted. Hvis dit hjem har elektriske installationer, bør det nemlig også have et relæ.

Et relæ indeholder en fejlstrømafbryder, der sørger for at slukke strømmen, hvis der pludselig er reststrøm i hjemmets elektriske installationer. På den måde kan et relæ gardere dig mod en række uheld. Læs mere i det følgende om, hvorfor et relæ er en nødvendighed i ethvert hjem med elektriske installationer.

Sådan fungerer en fejlstrømsafbryder

Som nævnt fungerer en fejlstrømsafbryder ved, at den registrerer strømmen i dit hjem. Hvis den derfor opdager en fejl, vil fejlstrømsafbryderen selv slukke for strømmen, så fejlen ikke når at udvikle sig til et regulært uheld.

Det kan fejlstrømsafbryderen gøre, fordi den monitorerer den strøm, der passerer ind og ud af de elektriske installationer. Hvis en elektrisk installation ikke har nogle fejl i sit flow af strøm, vil den samme mængde strøm komme både ind og ud. Det betyder derfor også, at summen af strøm vil være lig med 0.

Men hvis der er en fejl i den elektriske installation, vil der opstå såkaldt reststrøm. Reststrøm medfører, at der ikke kommer samme mængde strøm tilbage fra installationen. Det vil en fejlstrømafbryder straks opfange. Hvis reststrømmen tilmed overstiger30mA, vil fejlstrømsafbryderen lukke ned for al strømmen. På den måde undgår du, at der sker et større uheld i dit hjem.

Fejlstrømsafbryderen har skiftet navn

Tidligere blev en fejlstrømsafbryder kaldt for enten HFI og HPFI i Danmark, men det har ændret sig. I dag bliver alle fejlstrømsafbrydere i stedet kaldt for RCD. Egentlig er det ikke noget nyt navn som sådan. Det er fejlstrømsafbrydere nemlig altid blevet kaldt i internationale sammenhænge. Derfor er RCD også den betegnelse, som du finder i de fleste installationsstandarder.

Fra år 2019 er det dog blevet besluttet, at RCD fremadrettet skal være det korrekte og eneste navn for fejlstrømsafbrydere. Det skyldes, at man ønsker at gøre det nemmere at kommunikere internationalt om den samme genstand.

Ændringen har dog ikke den store betydning for dig som forbruger. Uanset om du siger relæ, fejlstrømsafbryder eller RCD, er din elektriker helt med på, hvad du mener.